Country Links

Sencor® WG-70
Sencor WG Herbicidi
Sencor WG-70 je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: metribuzin 700 g/kg
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule - WG
Usev/zasad u kome se primenjuje: KROMPIR
NAČIN DELOVANJA:
metribuzin, dobro poznata aktivna materija preparata Sencor WG-70 usvaja se putem korena i listova korova. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.
PRIMENA

koristi se u usevu krompira, tretiranjem zamljišta:

 1. tretiranje zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na zemljištima sa više od 3% humusa;
 2. kada krompir ima razvijena 5-8 listova u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2), na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i u količini 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2), na zemljištima sa više od 3 % humusa.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

 

Spektar delovanja su jednogodišnji širokolisni korovi:

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štirevi (Amaranthus spp.)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
 • loboda obična (Atriplex patula)
 • pepeljuge (Chenopodium spp.)
 • dvornik (Polygonum spp.)
 • rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis).
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
 • ne sme se primenjivati u usevu krompira:
  • na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) ili na jako humoznim zemljištima (>6% humusa);
  • kod sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost;
 • zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne širokolisne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica, lucerka, bostan, krastavac i dr.);
 • ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja;
 • 4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz;
 • 8 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: grašak, sočivo, pšenica, ječam;
 • 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk;
 • 18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto-krtolasto povrće;
 • optimalno vreme primene u želji da izvršimo tretman posle setve, a pre nicanja useva je nakon formiranja i sleganja grebenova, a pre ili sa kretanjem korova;
 • primena posle nicanja je optimalna kada cima krompira ima od 5-10 cm visine, a širokolisni korovi u fazi 2-6 listova.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

krompir 42 dana

 
Dogadaji
  Dodaj stranu u omiljene       Odstampaj stranu